Børge Christoffersen

Børge Christoffersen var i 1950erne ansat på Haslev Lervarefabrik på Moltkesvej 6 i Haslev, og senere aktiv med Chris Keramik på Jernbanegade 24 i Haslev i mange år. Findes der et stempel med navnet JETI på lamper, er de lavet for Jeti Keramikbelysning ApS, Kappelev Allé, Greve Strand. Begge firmanavne er registreret i Fagbog for 1980.

Chris Haslev
Børge Christoffersen

Andre signaturer

Hanny Abel   Hardy Vincent Andersen   Lone Aggerholm   Anders Børgesen   Frode Blichfeldt Melff Bahnsen   Gerd Baarstrøm   Gertrud Berg   Jens Balkert   Lene Broe   Peter Brandes