Børge Christoffersen

Børge Christoffersen var i 1950erne ansat på Haslev Lervarefabrik på Moltkesvej 6 i Haslev, og senere aktiv med Chris Keramik på Jernbanegade 24 i Haslev i mange år. Findes der et stempel med navnet JETI på lamper, er de lavet for Jeti Keramikbelysning ApS, Kappelev Allé, Greve Strand. Begge firmanavne er registreret i Fagbog for 1980.

Chris Haslev
Børge Christoffersen

Andre signaturer

Hanny Abel   Anders Børgesen   Peter Brandes   Helge Engelbrecht   Henning Hansen, Vendelbo-Stentøj   Tove Jensen   Birgit Knupfer   Leif Messel   Poul Mathiesen   Arne Finne Nielsen