Frode Blichfeldt Melff Bahnsen

Frode B. M. Bahnsen var, udover beskæftigelsen som bl.a. keramiker, landets sidste fuldgyldige Kgl. Medaljør, og signaturen FB ses også på en del medaljer m.m.

MELFF FB
Frode Blichfeldt Melff Bahnsen
Foto: Steen J. M. Bahnsen

Nogle gange står MELFF alene, andre gange støttet af initialerne FB.

Øvrige signatur eksempler


Andre signaturer

Hardy Vincent Andersen   Lone Aggerholm   Gerd Baarstrøm   Jens Balkert   Lene Broe   Sanne Beck   Vibe Berland   Claire Maria Lehmann & Iben Harboe   Marianne Clemann   Alfred Dochedahl