Henri Keramik

Henri
Henri Keramik

Keramiker Henry Nielsen (☼ 14/4 1925, † 14/2 2010) og hustruen, keramiker Else Nielsen (☼ 14/7 1923, † 18/12 2013), etablerede i 1950erne fælles værksted nær Paarup Kirke vest for Odense, men efter vejforlægning blev produktionen fra 1966 flyttet til den lille ejendom Lindholm på Rugårdsvej 215, hvor værkstedet var aktivt frem til 1990erne. Gravsted på Paarup Kirkegård.

Andre signaturer

Alma Andersen (Alma Keramik)   Birthe Andersen   Børge og Hardy Vincent Andersen   Grethe Rugholm Andersen   Hanny Abel   Hardy Vincent Andersen   Knud Erik Asak   Lisbeth Arildsen Keramik   Lone Aggerholm   Mikkel Techau Andersen