Børge Christoffersen

Børge Christoffersen var i 1950erne ansat på Haslev Lervarefabrik på Moltkesvej 6 i Haslev, og senere aktiv med Chris Keramik på Jernbanegade 24 i Haslev i mange år. Findes der et stempel med navnet JETI på lamper, er de lavet for Jeti Keramikbelysning ApS, Kappelev Allé, Greve Strand. Begge firmanavne er registreret i Fagbog for 1980.

Chris Haslev
Børge Christoffersen

Andre signaturer

Alma Andersen (Alma Keramik)   Birthe Andersen   Hanny Abel   Hardy Vincent Andersen   Knud Erik Asak   Lisbeth Arildsen Keramik   Lone Aggerholm   Mikkel Techau Andersen   Mogens Bjødstrup Andreasen   Ole Andersen