Bente Jessen

Bente Jessen f. 1944 på Langeland var i lære hos Løvemose og blev udlært i 1967.

BJ + BJ Keramik
Bente Jessen

Bente Jessen arbejdede efterfølgende hos firmaet indtil 31-12-1969, hvorefter hun 1970 startede som selvstændig i Rudkøbing. Hun flyttede i 1972 værkstedet til Snøde, Nordlangeland og var her til 1995, hvor hun flyttede til Ballum (Sønderjylland). Hun havde her værksted og butik. Disse lukkede ned 31-07-2007, hvor hun gik på pension. Hun bor i dag på Ribe egnen.

Der har i lang tid været usikkerhed om denne signatur! Mange har ment, at den tilhørte Berte Jessen, da den indridsede signatur BJ ligner hendes skrevne fra tiden på Aluminia. Det er nu (Febr. 2021) lykkedes at finde frem til, at signaturen rettelig tilhører Bente Jessen, som oplyst af hendes datter Tanja Jessen.
Øvrige signatur eksempler


Andre signaturer

Alma Andersen (Alma Keramik)   Birthe Andersen   Hardy Vincent Andersen   Knud Erik Asak   Lisbeth Arildsen Keramik   Lone Aggerholm   Mikkel Techau Andersen   Mogens Bjødstrup Andreasen   Ole Andersen   Sus Andersen