Frode Blichfeldt Melff Bahnsen

Frode B. M. Bahnsen var, udover beskæftigelsen som bl.a. keramiker, landets sidste fuldgyldige Kgl. Medaljør, og signaturen FB ses også på en del medaljer m.m.

MELFF FB
Frode Blichfeldt Melff Bahnsen
Foto: Steen J. M. Bahnsen

Nogle gange står MELFF alene, andre gange støttet af initialerne FB.
Øvrige signatur eksempler


Andre signaturer

Alma Andersen (Alma Keramik)   Birthe Andersen   Hardy Vincent Andersen   Knud Erik Asak   Lisbeth Arildsen Keramik   Lone Aggerholm   Mikkel Techau Andersen   Mogens Bjødstrup Andreasen   Ole Andersen   Sus Andersen